علی جل ثنائه)

گام اول : در منزلت این علم – رمل
رمل در حقیقت رازی بزرگ، از رازهای خداوند توانای داناست.
از آسمان فرود آمد و زمین و آنچه در آن است، آنرا دریافت.
که احکامش نهان هر چیز را آشکار و هویدا می سازد، نزد اهل بصیرت، با دیده اعتبار مورد توجه قرار دارد.
روایت شده اولین مرتبه جبرئیل امین به فرمان دستور فرمانروای بسیار دانا، بر ادریس نازل کرد و سپس از آن بر نوح، درود و سلام بر آنان باد.
و جمع کثیری از علمای نامدار و بزرگانی از عرفا، از متقدمین و متأخرین به آنان اهمیت دادند. و بنابر آنچه که در حدیث پیامبر ما حضرت محمد (ص) به آن اشاره شده. پیامبری از پیامبران خطی
می کشیده کسی که به آن موافقت می کرد. مورد توجه قرار
می گرفت. (طبق آن و به روش آنان عمل کند)
رمل علیرغم منزلت مهم آن و اعجاب انگیز بودن برهانش، علمی است که دانستن ودرک آن ارزشمند است و به اندازه احاطه کردن بر آن علم، معرفت بدست می آید. و به اندازه آراسته شدن به آن، فرد به نهایت صفات مزین می شود. زیرا عبارتهای آن بسیار عمیق است و اشارتهای آن مستلزم دور پی در پی است و احکامش، مدارک شان پنهان و نتایج آن دور از راه و روش متداول است و نیاز به خرد برون عقل و خرد سالم در راه یابی به منتهای حقیقتش.
آن فضل خداوند است که به هر کسی که می خواهد، می دهد و خداوند صاحب فصل بزرگی است. و موضوع رمل همان نقطه است و آن بدین معناست که بحث از نقطه از دو جهت زوج و فرد حائز اهمیت می باشد و آن دو اعراض ذاتی برای رمل موضوع آن هستند و جایگاه آنها خانه ها و اشکالی هستند که در آن نقطه حلول کرده اند و حکم رمل در حقیقت همانگونه که ثبوت آن ظنی است دلالتش نیز ظنی می باشد که استقراء (تتبع و تفحص) و احاطه به آن در حد اعتدال جایز است و خداوند آگاهتر است.(شمس المعارف) ص۵۳۹

بدیهی است که در زندگی برای انسانها گرفتاریها و مشکلات زیادی روی می آورد که او را در وادی حیرت و در سرگردانی و بین دو راهی قرار می گیرد در این زمان به ناچار از امدادهای غیبی کمک می گیرد و بوسیله طلب خیر از خداوند دانا و توانا بوسیله قرآن یا تسبیح و یا رمل مدد می گیرد.

رمل در لغت به معنای ریگ یا ماسه می باشد که در اصطلاح علوم غریبه علمی است که از طرف خداوند به پیامبرانی مانند آدم ادریس، نوح و دانیال و جاماسب داده شده است که بوسیله آن به اسرار غیبی و اتفاقاتی که در آینده رخ می دهند مطلع می شدند.
البته همانطور که در این جزوه مفصل توضیح داده می شود علم رمل علم بسیار پیچیده و وسیعی است که از اسرار عظیم خداوند حکیم است و جواب مسائل را بطور متصل می دهد و از اسرار قلبی او آگاهی می دهد و راه حل آن مشکلات را بطور وضوح بیان می نماید.
در رمل انسان متحیر از خداوندی که همه امور برایش عیان و آشکار است استمدادی می طلبد و از خداوند علیم بذات الصدور و علام الغیوب کسب خیر می کند و خود را از سرگردانی و حیرت نجات می دهد و از نیروی غیبی حق تعالی تقاضای هدایت می کند.
همانطور که عرض شد رمل علم پیامبران بوده و از آنان به یادگار باقی مانده در زیاده حضرت آدم آورده اند که چون فرزندانش زیاد شد و آنان بر روی زمین پراکنده شدند برای جویا شدن احوال آنان جبرئیل نازل شد و نقطه را که همان علم رمل است به او تعلیم داد. درباره علم رمل در صفحات ازانی از ابن عباس نقل شده که این علم از جمله معجزات هفت تن از پیامبران الهی است مانند آدم و شیث و ادریس و لقمان و سعیا و ارمیا و دانیال بوده است.


آموزش رمل به آدم
آورده اند که حضرت آدم علیه السلام وقتی به زمین هیوط کرد در جستجوی حوا (ع) بود. جبرئیل نازل شد و چهار انگشت را روی رمل (که در لغت ریک نرمه است) فرو برد این شکل بهم رسید( ) حضرت اکثر آنرا معلوم نمود باز چهار انگشت دیگر فرود آورد این شکل ( ) بهم رسید و از آنها اشکال دیگر یافت شد و بدین نحو حضرت آدم آموزش یافت پس جناب آدم علیه السلام دانست که حوا کجاست و چون در آن زمان تسبیح جهت استخاره نبود و این روش برای بنی آدم به یادگار ماند تا در مواردی که مشکل برای آنان پیش آید از آن استفاده کنند و از حضرت به ادریس رسید چنانکه علی علیه السلام فرمود
الم تر ان الله جل ثنائهُ افاض علی ادریس علماً مرملاً
و الهمه علم انقاط بفضله و اوحی الید ما کان حل مشکلاً
ترجمه (مگر ندیدی که به حقیقت خدای عز و جل بر ادریس علم رمل را افاضه نموده و به او علم نقطه را به فضلش الهام کرد و به او وحی نمود آنچه مشکل بود) پس با این استدلال علم رمل و نقطه ربانی است و از مصدر نبوت صادر شده در استفاده حضرت دانیال از عمل رمل آورده اند که این علم را جبرئیل بر ادریس نازل کرد و بعد از نوح به دانیال نبی رسید و علم رمل از معجزات آن حضرت بود حضرت دانیال مدتی مردم را به سوی دین خدا دعوت کرد ولی کسی قبول نکرد پس تخته ای را آورد و ریگی چند روی آن ریخت و خطی بر دور آن کشید و با ان مکنونات قلبی و ضمائر و حقائق مردم را اطلاع می داد چون مدتی گذشت آوازه اش به گوش مردم رسید حاکم آن شهر نیز آگاه شد و او را با اکرام به دربار دعوت کرد و جهت آزمایش از او چیزی سوال کرد دانیال با علم رمل بر حقیقت حال او خبر داد حاکم خرسند شد و درخواست کرد این علم را به او بیاموزد. حضرت دانیال دستور داد رمل بزنند که آیا در این شهر پیامبری زندگی می کند یا نه حاکم رمل انداخت جواب آمد آری فرمود حال معلوم کنید در کجا است رمل انداخت جواب آمد آن خانه ای که دانیال در آنجا بود گفت نشانه های او را بیابند. رمل انداختند تا او را شناختند و سپس مطیع او شدند چون غیر از حاکم و پسرش در آن خانه کسی دیگر نبود بدین طریق دانیال آنها را به سوی خدای یکتا دعوت نمود و آنان نیز قبول کردند و ایمان آوردند از نظر فقهی و فقهای عظام مانند مرحوم شیخ مرتضی انصاری رحمه الله علیه رمل از جمله علوم صحیحه می باشد و در کتاب فقهی ایشان آمده (اما بعض العلوم الصحیحه کالرمل و الجفر) شاهد صحت آن می باشد. و بعضی از علماء عظام مانند نظام الملک مرحوم آیه اله مرعشی رحمه الله علیه و آقای نهاوندی و غیره استحکام و صحت این علم را تأیید کرده اند.
درکتاب اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز در این باب از ایشان پرسش شده که جواب فرمودند آموختن علم رمل به صورت صحیح اشکال ندارد)
هدف از یادگیری علم رمل چیست
علم رمل سر عظیم از اسرار خداوند علیم و خیر که از عالم غیب جهت انکشاف و معرفت احوال و کشف ضمائر به طریق استدلال و استمداد غیبی و استعلام خیر و شر بوسیله شانزده شکل که از نقاط استخراج می شود و همانطور که می دانید موضوع هر علمی عبارت است چیزی که از عوارض ذاتی آن علم بحث کند.
موضوع علم رمل نقطه های نامعلوم و ناشمار و خطوطی است که پی در پی از فرد و زوج تشکیل می شود و بدین صورت خانه هائی شکل می گیرد و محل رمل همان خانه ها می باشد که هر کدام به نامی خوانده و تعبیر می گردد و از این شکل ها که بوجود می آید احوال فرد مورد نظر معلوم و استنباط می گردد. در بخشهای بعدی به بررسی آن پرداخته می شود.
تعریف رمل
پایه و اساس علم شریف رمل بر نقطه نهاده شده است و برای شروع باید قبل از هر چیز با تعریف و مفهوم آن آشنا شوید
تعریف نقطه
نوک قلم خود را به طور عمودی بر روی سطح کاغذ قرار داده و بدون حرکت بر آن فشار آورید و سپس قلم خود را بردارید. اثری که مشاهده می کنید نقطه نامیده می شود. (.)
و وقتی دو نقطه را به هم متصل می کنید یک خط محدود یا پاره خط به دست می آید. ( )
که هر گاه چهار سطر نقطه ریخته شود از هر سطر یک خط یا نقطه بدست می آید. (نقطه ها را دو به دو به هم وصل می کنیم) مانند زیر


اگرخوب دقت کنیددرسطر اول تاچهارم این شکل( ) به وجودآمده

ما برای رمل کاملاً در مجموع باید ۱۶ سطر نقطه بی حساب بریزیم که از هر چهار سطر مانند قبل یک شکل بدست می آید و در مجموع چهار شکل بدست می آید که آن را امهات (مادران) می نامند و از امهات نیز چهار شکل دیگر بنام بنات و آن گاه از بنات ۴ شکل دیگر بنام متولدات و در ادامه چهار شکل دیگر نام زائدات بدست می آید.
امهات بنات
متولدات زائدات

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ٥:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٢۱
تگ ها : علم رمل