جادو چیست و چه کسی جادوگر است؟

  در فرهنگ‏های باطنی تعاریف متعددی از جادو و جادوگر ارائه شده است و طبقه‏بندی‏های چندی برای این موضوع در نظر گرفته شده اما در یک بیان ساده‏تر براساس تعاریف موثق می‏توان گفت که جادوگری حرکتی برخلاف قانون روح است به این معنا که تجاوز به حریم‏های روحی، جادوگری است.

 بهره‏گیری ناعادلانه و ناهماهنگ از توانایی‏های ناشناخته روح و اقتدارات غیبی، جادوگری است.

 مخالفت عمدی با قانون جاری حیات و قوانین زندگی، جادوگری است.

 بکارگیری قابلیتهای روحی و باطنی در غیر مقاصد روح، جادوگری است.

 در هر جهانی می‏بایست براساس قوانین همان جهان رفتار کرد. در اسرار، عمل به قانون اسرار حیاتی است و در جهان آشکار عمل نکردن به قوانین، در نهایت مرگ و نابودی را در پی دارد. جادوگری بکارگیری قانون جهان‏های دیگر در جهانی است که شخص در آن استقرار دارد. در مواقعی که از قانون جهان‏های فوقانی‏تر در میدان‏های پایین استفاده می‏شود، قوانین میدان‏های پایینی خنثی شده و قانون جهان‏های فوقانی تسلط می‏یابد و همین کار به بر هم زدن نظم و نظام میدان محل استقرار منجر می‏شود که جادوگری است.

 . . .

  سؤال سوم - آیا تمرینات انرژی‏زایی یا شعورزایی نوعی جادوگری نیست؟

  اجرای این تمرینات تحت قواعد و اصول روشنی انجام می‏شود از جمله کار کردن به روی حوزه‏های روحی پایینتر یا کار کردن بروی حوزه‏های روحی انسانی با اطلاع کافی و رضایت و اشتیاق و آمادگی سوژه. همچنین باید در نظر داشت که این روند در اصل، تحت رهبری و هدایت ... صورت می‏گیرد.

  سؤال چهارم - آیا اموری مانند تأثیرگذاری، پرواز روح، تسخیر، رؤیابینی و غیره که در هنرهای ماورایی وجود دارد نوعی از جادوگری محسوب می‏شود؟

  در صورتی که این فنون در تناقض یا تعارض با قوانین باطنی یا بصورت خودسرانه و بدون داشتن هماهنگی و همسویی کافی مورد استفاده قرار گیرد، جادوگری محسوب می‏شود. لازم به ذکر است که تمرین و بکارگیری فنون باطنی در هنرهای ماورایی با دقت و احتیاط زیادی انجام می‏شود و یکی از دلایل اصلی این دقت و احتیاط رعایت حدود و قوانین مربوطه است.

  سؤال پنجم - بدترین شکل جادوگری کدام است؟

  خطرناک‏ترین و هولناک‏ترین سطوح جادوگری ورود به حریم‏های روحی ممنوع می‏باشد. بالاترین و شدیدترین حوزه روحی، حوزه ارواح مقدس است که در رأس آن روح خدا قرار دارد. ورود ناهماهنگ به حوزه‏های روحی انسانی نیز ورود به حریم‏های ممنوع محسوب می‏شود اما وارد شدن به حوزه روحی انسانهای صالح و هدایت‏یافته که توسط جریانات خلاق حمایت می‏شوند انعکاسی شدیدتر و سریعتر خواهد داشت.

    ذکر مصداق‏هایی از جادوگری:

  هرگونه اِعمال نفوذ از راههای غیرمعمول و فوق طبیعی در نظام روحی-ارتعاشی موجودات انسانی و حوزه‏های بالاتر روحی از جمله مصداق‏های جادوگری است که می‏تواند به شکلهای مختلفی باشد.

  تسخیر روحی یا ذهنی و یا هرگونه حرکت شبه تسخیر در موجودات انسانی و حوزه‏های بالاتر روحی.

  انتقال افکار، اراده و احساسات، و همچنین ایجاد هرگونه تغییر در نظام روحی-ارتعاشی هدف انسانی یا بالاتر.

  دخالت مستقیم در چرخه‏های روحی و ایجاد هرگونه تغییر مثبت یا منفی ناهماهنگ در آن.

  ایجاد اوهام و تصورات کنترل شده در حوزه‏های روحی مذکور.

  احضار اجباری ارواح و برقراری ارتباط با ارواح از نقاط ضعف و تأثیرپذیری آنان.

  اطلاع از اخبار ناشناخته و دور از دسترس از طرق غیرمعمول و بکارگیری این اخبار

/ 0 نظر / 18 بازدید