اولی دیدن این موجودات هست که ارتعاشات انسان کمی فیزیکی تر و بالاتر از ارتعاشات بدن اجنه است و به همین دلیل ما توانایی دیدن آنها را ندارم. اما آنها ما را می بینند. مدیومها سطح ارتعاشی آنها نزدیکتر از سطح ما به ارواح و اجنه است و به همین دلیل راحتتر با آنها ارتباط برقرار کرده و آنها را می بینند. البته در حالاتی مثل مراقبه و خلسه ممکن است ما هم آنها را ببینیم –که علاقه به دیدن آنها هم نکته ی مهمیست-.


اما نکته دوم ارتباط با آنهاست که بسیاری از اساتید می گویند که اجنه تا زمانی که فردی علاقه ای به ارتباط نداشته باشد ارتباطی هم به هیچ وجه صورت نمی گیرد. شاید دیده شوند اما ارتباط بدون خواست قبلی و علاقه انسان غیر ممکن است.

/ 0 نظر / 27 بازدید