عوامل اثرگذار در خلسه های هیپنوتیزمی:

که نوع خاصی از خلسه است برای ایجاد خلسه های هیپنوتیزمی و همچنین تحلیل کفیت آن و عمق و سطح آن عواملی هستند که اثر می گذارند .
یکی از عوامل اثرگذار عوامل محیطی است هرچیزی که در محیط وجود دارد می تواند بر خلسه ها اثر بگذارد از جمله رنگ و نور محیط ، بعضی از رنگها تأثیر مثبت و بعضی از رنگها تأثیر منفی می گذارند نور هرچقدر کمتر باشد تأثیر مثبت و هرچقدر بیشتر باشد تأثیر منفی می گذارد.
سکوت و تنش های‌ صوتی اثر می گذارند سکوت تأثیر مثبت و مزاحمتهای صوتی تأثیر منفی می گذارند بو و رایحه در محیط تأثیر می گذارند بالطبع بوهای مطلوب و مطبوع مثل بوی عطر تأثیر مثبت و بوهای نامطبوع تأثیر منفی می گذارند همچنین درجه حرارت محیط ، اگر هوا مطبوع تأثیر مثبت
می گذارد و اگر خیلی سرد و یا خیلی گرم باشد تأثیر منفی می گذارد.
استفاده از موسیقی می تواند تأثیر مثبت یا منفی بگذارد بدین ترتیب معتقد هستیم که موسیقی های بدون کلام
موسیقی های با کلام با ریتم ملایم تأثیر مثبت می گذارند موسیقی هایی با ریتم تند ، که هماهنگ با هستی نباشد و تاثیر منفی می گذارد و موسیقی هایی که همراه با کلام هست بخصوص کلام های بی معنی و بی مفهوم موسیقی هایی که ریتم آن در مخالفت ریتم کیهان و موسیقی هایی که از شدت و هیجان بسیار بالایی برخوردار است تاثیر منفی
می گذارد موسیقی در مثال یک تیغ دو لبه است همین می تواند تأثیرات مثبت و هم تاثیرات منفی بگذارد ما عموما توصیه می کنیم که در حالتهای خلسه از موسیقی های طبیعی استفاده شود.
مثلا صدای طبیعت ، پرندگان ، آب ، آبشار از سایر صداهای طبیعی به عنوان یک موسیقی طبیعی در خلسه تأثیر مثبت
می گذارد ، استفاده شود اینگونه موسیقی ما را برای رفتن به خلسه آماده و مهیا می کند و هم عمق خلسه را افزایش
می دهد و می تواند بر کیفیت خلسه اثر بگذارد و شخص را در خلسه مثبت ببرد هرچند که موسیقی فوائد و اثرات دیگر هم دارد موسیقی باعث شرطی شدن شخص هم می شود یعنی فرد با یک موسیقی مشخص چندین بار در خلسه
می رود وبا این موسیقی شرطی می شود و به گونه ای که در دفعات آینده به محض اینکه آن موسیقی را پخش کنند خیلی راحت و سریع در خلسه فرو میرود.


از عوامل اثرگذار دیگر بر خلسه:‌
وضعیت جسمی خود شخص است شخص اگر وضعیت جسمی اش طبیعی و معمولی باشد یا خوب و عالی باشد خیلی راحت در خلسه های مثبت فرو می رود اگر وضعیت جسمی اش نامطلوب باشد بیمار باشد یا مشکل و مسئله ای داشته باشد یا در خلسه فرو نمی رود یا در خلسه منفی فرو خواهد رفت.
وضعیت ذهنی و فکری شخص هم حائز اهمیت است به گونه ای که هرچقدرذهن و فکرشخص آرام باشد رها باشد راحت باشد ذهن خالی باشد شخص در خلسه های مثبت خواهد رفت ذهن مشوش ذهن آشفته ذهنی که از انواع واقسام فکرهای بیهوده پر شده است یا در خلسه نمی رود و اگر به فلسه فرو رفت به خلسه منفی فرو میرود که ضرر هم دارد ./ 0 نظر / 12 بازدید