نشانه های کلی خلسه:

فرد که به خلسه فرو می رود احساس سبکی و بی وزنی و راحتی می کند احساس رهایی و لخت بودن دارد در خلسه افراد احساس قدرت ، قوت و نیرومندی می کند احساس جوانی ، شادابی دارد خلسه ای که همراه با این نشانه ها باشد مفید خواهد بود به غیر از این بهتر است که از آن صرف نظر کرد.
برای موفقیت در خلسه های هیپنوتیزمی به چه چیزهایی نیاز داریم:
اولین مورد که لازم است ترس ها و تردیدها در وجود شخص از بین برود.
مورد دوم:‌ شخص باید انگیزه و هدف مثبت داشته باشد همچنین ایجاد تمرکز حواس بسیار ضروری و لازم است. بگونه ای که تمام افکار ناموزو ن درون شخص متوقف شود کنار رود فقط آن افکاری که در آن لحظه بر آن احتیاج است بماند . محدود کردن دامنه آگاهی شخص هم مورد نیاز است.
ریلکس شدن جسم و عضلات عامل بعدی است همچنین یکنواختی و انجام کارهای تکراری هم به موفقیت خلسه بسیار کمک خواهد کرد و از همه مهمتر میزان شناخت و معرفتی است که شخص بر خود خلسه و مسائل جانبی آن دارد خلسه به دو شکل قابل ایجاد است:
۱-یکی اینکه شخص خودش را در خلسه فرو ببرد مثلا مواقعی که شخص با تکنیک های خود هیپنوتیزم خود ش را هیپنوتیزم می کند و در حالت فلسه فرو ببرد یا مثل تکنیک های دیگر هیپنوتیزم که فردی بنام هیپنوتیزور یا عامل می آید فرد یا افراد دیگر به خلسه فرو می برد و کارهایی روی آنها انجام می دهد در هر دو شکل باید کسی که عامل ایجاد کننده خلسه است از علم, آگاهی, دانش و شناخت کافی پیرامون خلسه برخوردار باشد.
چه مشکلاتی ممکن است بر سر راه خلسه هیپنوتیزمی ایجاد شود ؟ اولین مشکل ترس است. کسانی که ترس از شکست در خلسه را دارند می ترسند که نتوانند در خلسه فرو روند برخی از فراموشی که ضمن خلسه ممکن است ایجاد شود یا فراموشی بعد از خلسه می ترسند. می ترسند دچار فراموشی شوند یامی ترسند که وقایعی که دراین خلسه دچار می افتد بعدا فراموش کنند ونتوانند یاد بیاورند.
همچنین ترس از این دارند که در حالت های دیگری که در خلسه فرو می روند عامل بر آنها تسلط پیدا کند و از آنها سوء استفاده کند که این ترس واقعا به جا و لازم است در اینجا تذکر بدهیم که شخص خودش را دست هرکسی نسپارد باید خودش را دست کسی بسپارد که از آن شناخت و آگاهی کافی را داشته باشد به آن اطمینان کافی داشته باشد و بعد اجازه بدهد که آن شخص به عنوان عامل عمل کند و ایجاد خلسه نماید .
همچنین ترس از دست دادن کنترل سوژه بر خودش ترس دیگری است که گاهی باعث شکست می شود بعضی هم خلسه را همان خواب معمولی می دانند کاملا اشتباه است و فکر می کنند که خلسه هم مثل خوابیدن طبیعی شب است به همین خاطر هم چون این ذهنیت را دارند در عمل باعث ایجاد شکست می شود . عامل شکست دیگر این است که بعضی اوقات سوژه ها برای اینکه نشان دهند فرد با اراده و قوی هستند تعمداً در مقابل هیپنوتیزور و عامل که می خواهد ایجاد خلسه کند مقاومت می کنند این درحالی است که این نشانه اراده شخص نیست و اگر شخص هم به راحتی در خلسه فرو رود نشانه بی ارادگی و سستی او نیست.
به این نکته باید دقت کرد که بعضی از افراد به لحاظ ذهنیت اشتباهی که دارند فکر می کنند هر کسی به راحتی خلسه فرو می رود و هرکسی به راحتی هیپنوتیزم می شود و یک فرد سست و بی اراده مریض و بیمار است.
این در حالی است که اینطور نیست آنهایی که خیلی سالم هستند و اراده های بسیار خوبی دارند و روان ذهن سالمی دارند خیلی راحت تر و سریع تر در خلسه فرو می روند.
پس بهتر است انسان عواملی را که باعث شکست می شود و در رأس همه آنها عدم شناخت خلسه است را بشناسد اول اینکه یک خلسه داریم که با هیپنوتیزم ایجاد می شود و یا علاقه تکنیک های خود هیپنوتیزم را یاد بگیرند بتواند خودش, خودش را هیپنوتیزم کند و به خلسه فرو برود در این خلسه با تلقیناتی می توانند ابعاد را در خودش ایجاد کند و ابعاد موجود در خود را تقویت کند و بخصوص روی بحث کسب علم و ایمان ازاین طریق کار کنند.
دوم اینکه حالتهایی وجود دارد یا شبیه خلسه است یا
خلسه هایی است که به شکل طبیعی ایجاد می شود چقدر خوب است که در این حالت ها شخص به موفقیت هایی که مدنظرش است فکر کند.
یکبار دیگر اینها را مرور میکنیم زمانی که شما می خواهید در حال خواب هستید یا زمانی که بیدار می شود و در حال بیدار شدن هستید خوب است که در آن زمان به موفقیت های مورد نظر مثلا به موفقیت های تحصیلی فکر کنید دیگر زمانی که در حالت استراحت هستید در گونه ای در کناری در جایی موفقیت های زندگی خود را بررسی کنید. اثر مثبت می گذارد و احتما ل موفقیت را افزایش می دهد.
و همچنین شخص از لحاظ جسمی و یا حتی روانی بیمار است بعدا قدرت تلقین پذیرش فوق العاده افزایش پیدا میکند یا در مواقعی که خیلی غم ها و غصه و ناراحتی و بیماری ها زیاد است فکر کردن درمورد موفقیت های و صحبت کردن در مورد آن علاوه بر اینکه تأثیر مثبت بر آن می گذارد باعث میشود آن غم و غصه و بیماری هم از یاد برود و به دست فراموشی سپرده شود.

 

/ 0 نظر / 11 بازدید