اول باید کسی حضور داشته باشد که از علم احضار ارواح اطلاعات کافی داشته باشد . چون کسی که رهبری این

کار را به عهده می گیره باید بتونه تشخیص بده که ، الان تو اتاق روح است یا ارواح سرگردون یا از همه مهمتر جن .

اگه بتونه این سه حالت بالا رو تشخیص بده دیگه مشکل خاصی بوجود نمی آید .

بعد نیاز به یه مدیوم خوب داریم تا بتونیم ارتباطی عالی رو بر قرار کنیم . یه مدیوم خوب خیلی مهمه برای احضاره

ارواحی عالی . چرا چون روح حاضر در جمع فقط از طریق مدیوم ارتباط برقار می کنه و هر چی مدیوم قوی تر باشه

( دارای انرژی مثبت ) با روح می تونه رابطه ی نزدیکی داشته باشه و بهتر و دقیق تر جمع و به جواب می رسونه .

تو یه جمعی که احضاره ارواح می خواد شکل بگیره با انرژی های جمع بیشترش مثبت باشه تا دعئت ناقص انجام

نشه .

اگر انرژی های منفی بیبشتر باشه ۸۰٪ روح سرگردون یا جن جایگزین میشه ، نه یکی از ارواح نیک یا متعالی یا

روحی که مد نظر ماست .

در یه جلسه احضار ارواح در مورد همه چیز می شه پرسید ، فقط در مورد مسایل آخرت به ما جواب نمی دهند .

درباره آینده هم همه چیزو نمی گویند.

/ 0 نظر / 20 بازدید