یکی دیگر از خطرات تجاوز به حریم‏های روحی، پارگی و ایجاد شکاف در کالبد اختری (هاله انرژی) شخص تأثیرگذار می‏باشد. تقابل طبیعی و واکنش خودبخود روحی-روانی مفعول (سوژه) اولین علت این آسیب‏دیدگی روانی است.

 این حفره روانی در کالبد انرژیک، شبیه به زخمی است که در جسم ایجاد شده است و زخمی که در جسم است، اگر بزودی درمان نشود ممکن است عامل انواع بیماریهای عفونی و کشنده باشد.

 همچنین متعاقب این زخم روانی یا مستقل از آن، سیستم دفاعی-ارتعاشی شخص تأثیرگذار بدلیل بهم خوردن تعادل روانی، بطور کلی تضعیف می‏شود.

 در مواردی که تأثیرگذاری پنهانی صورت می‏گیرد و به محدوده‏های روحی فرد تجاوز می‏شود، مکانیزمهای دفاعی-روانی شخص تأثیرپذیرفته، خودبخود و بدون دخالت اراده، فعال می‏شوند. حتی در مواردی انرژی منتقل شده بر اثر اصابت بر سپرهای روانی-ارتعاشی، با شدت بیشتری بر پیکر روحی-روانی فرد تأثیرگذار بازگشته و به آن برخورد می‏کند.

 این انرژی‏های انعکاسی گاهی به ضربات جبران‏ناپذیر روانی یا روان‏تنی منجر می‏شوند.

 در بسیاری از مواقع پاسخ‏های متقابل حوزه روحی که به آن تجاوز شده، وقتی است که فرد تأثیرگذار در وضعیت خواب یا وضعیت پذیرنده دیگری باشد، اما همیشه اینطور نیست.

 جنون، شوک‏های ناگهانی، بیماری‏های روانی، تحلیل شدید و غیرقابل برگشت انرژی جسمانی، و بسیاری دیگر از پدیده‏ها و حتی مرگ ناگهانی می‏تواند از جمله آثار تجاوز به حریم‏های روحی باشد.

 تجاوز به حریم روحی انسانها می‏تواند صور متعددی داشته باشد. از جمله:

 - تحمیل اراده و افکار، و اگر این افکار از کانال خودآگاهی شخصی عبور نکند و شخص ناآگاهانه مجبور به پذیرش و اجرای آنها شود، اثرات مخرّب آن برای فاعل، شدیدتر خواهد شد.

 - تأثیرگذاری در حوزه‏های تحت کنترل مستقیم روح مانند حوزه‏های گوناگون جسم و روان که خارج از کنترل خودآگاهی عمل می‏کنند.

 - شفا دادن و درمان کردن ناهماهنگ.

 - شکستن حوزه‏های ادراک (دیدن، شنیدن و تجارب حسی و فهمی).

 - ...

 وقتی که قرار است این کارها توسط شخص دیگری انجام شود، اکثراً تجاوز به حریم روح رخ می‏دهد مگر در مواردی که اینکار در همسویی روح تأثیرگیرنده (مفعول) است و اصطلاحاً در مواردی که شخص «شایستگی و استحقاق» آنرا دارا می‏باشد، که این نیز خود نشانه‏هایی دارد...

 علاوه بر شرایط همسویی با روح پذیرنده، در مواقعی که تقابل و مقابله به مثل است، گاهی می‏توان از تأثیرگذاری مستقیم بهره برد. مثلاً در زمانی که شخص، مورد تهاجم روانی واقع شده است. همچنین در مواقعی که بی‏ضرر بودن و منفی نبودن اثرات مستقیم یا غیرمستقیم یک عملیات روانی کاملاً روشن و معلوم است، می‏توان از تأثیرگذاری روحی بهره گرفت بشرط آنکه اثر بجامانده از تمام جوانب مثبت و موافق با روح تأثیرپذیر باشد...

 

/ 0 نظر / 25 بازدید