امکان سوءاستفاده از قابلیتهای روح‏زایی....سوءاستفاده از روش‏های معتبر روح‏زایی و من جمله انرژی‏زایی به دلایل متعددی بعید و بسیار دشوار است. تدابیری که در تاریخ باطنی برای این منظور اندیشیده شده عبارتند از:

   عهدی که میان استاد و شاگرد بسته می‏شود.

  تحت نظام روحی معینی حرکت کردن و بنابراین جاری شدن قوانین آن نظام روحی بر پوینده راه.

  برقراری قفل ذهنی (بمب ساعتی ذهنی) در کارورز روح‏زایی.

  شرط صلاحیت اخلاقی و ایمانی برای تعلیم فنون.

  فرد تا واجد یک سری ویژگی‏های ایمنی‏بخش (و غیر آن) نباشد به دریافت فردی تعالیم حساس (از لحاظ درونی) نائل نمی‏شود

/ 0 نظر / 18 بازدید