تمدن بین النهرین با داستانها و زندگی اجنه در هم پیچیده شده است .
اجنه ی بسیاری مسئول مرگ و قربانی شدن هزاران هزار انسان بی گناه در این مناطق هستند . اقوامی مثل سدوم که دختران و پسران جوان را در معبد خدایان جن خود زنده به آتش کشیدند .

در لوجه های تمدن آشور و ایلام و سومر ارتباطات نزدیک بین اجنه و انسانها نمایش داده شده است و بسیاری از این لوجه های ترسیم می کند که چگونه اجنه با انسانها در آمیختند و چگونه موجودات وحشتناکی از نیمه انسان و نیمه جن ساختند.

اصولا هر کجا که در متون باستانی با نام خدایان روبه رو می شویم منظور اجنه هستند چون اجنه طول عمر بسیار زیادی داشته و مثلا جندین سال برای آنها به کوتاهی یک فصل قلمداد می شود . بنابراین می توان مطمئن بود که تمام اجنه ای که در باستان وجود داشتند هنوز هم زنده هستند و هنوز هم به دنبال راهی برای ورود به دنیای ما و فریب دادن انسانهای ضعیف النفس هستند. بسیاری از نویسندگان غربی که با مفهوم جن آشنایی ندارند به اشتباه آنها را به موجودات فضایی تعبیر می کنند ! و سبب گمراه کردن افکار می شوند.

/ 1 نظر / 16 بازدید
جعفر

بنده میخواشتم عرض کنم که ای شیعیان بی دین و بی شرفها خمس خورها و متعه کنها چرا شماها به اصحاب و زنان رسول فحاشی و لعنو توهینو... میکنید ایا رسواییها و زناهای رسمی و دزدیهای رسمی و...که خدواند متعال نصیب خودتان کرده میخواهید به انها نسبت بدهید؟نه انها همدست رسول اکرم در بهشت ابدی هستند . ای بی ابروها تمام شماها و مال و زندگیتون به ذره ای ا. خاک بای انها نمی ارزه شماها مشرک و بی دین هستید فقط برای شکمتون و زیر شکمتون با اموال و ناموس دختران و زنان شیعه بازی میکنید خاک بر سرانهایی که گول ها شما را میخورند زناکارها , حرامزاده ها