اعراب پیش از اسلام نیز جن پرست بودند و بسیاری از قوانین غلط و وحشیانه ی آنها که حتی امروز هم وجود دارد بر می گردد به دوران پیش از اسلام و پرستش اجنه.از آن دوران سند نوشته ای در دست نیست چون بت پرستان یا همان جن پرستان بسیار بدوی و وحشی بودند و چیزی نمی نوشتند . پس از اسلام که اعراب تعلیم داده شدند چندین دانشمند عرب به جمع آوری اسناد بت پرستی خودشان پرداختند و مهمترین این کتابها کتابی است به نام - کتاب الاصنام - یا کتاب بتها که روشهای به کار برده شده در پرستش بتها و اجنه در بیابان و مکانهای متعدد را توصیح می دهد.

/ 0 نظر / 24 بازدید