مدیوم : دیوید براون

سلام عزیزان . من کریون از خدمت مغناطیسی هستم .

بازگشت مجدد به مونیخ و لذت بردن از آب و هوای گرم آن لذت بخش است . عشق زیادی در هوا وجود دارد و تغییرات بسیار بسیار زیادی را در زندگی هر کسی وارد می‌کند .

همانطور که در گذشته گفته شد ، آیا عشق پاسخ است ؟ و بعد از سال 2012 عشق تنها راه خواهد بود ؟ عشق طریق ظهور و عشق راه خواهد بود . دیگر انرژی‌های منفی خشم ، ناراحتی و درد در بازی نخواهند بود . این در آغاز برای هر کسی صدق نخواهد کرد ؛ در آغاز موجی از 144،000 نفر به انرژی جدید هدایت خواهند شد و آنها یک دنیای جدید خواهند ساخت و مردم را به سوی انرژی جدید هدایت می‌کنند .

عزیزان ! عشق شروع به جریان کرده است ، دنیای جدید دارد آغاز می‌شود ، فرایندهای جدیدی وجود دارد و راه‌های جدید شفا در پیش روست ؛ راه‌های جدید برای رهایی از انرژی منفی و درک روشن‌تر از عشق . راه جدیدی در پیش روست . این لذت و آزادی بسیاری را برای جهان به ارمغان خواهد آورد ، حالت جدیدی از هستی . انرژی‌های جدیدی از عشق وجود دارد و این با تکنولوژیی که از بالغ بر سیصد سال پیش ایجاد شده است یکی خواهد شد ، یک حالت منصفانه‌تر و یک راه آسان‌تر برای آفرینش . قلب‌ها شروع به باز شدن خواهند کرد و شما با قلبی گشوده زندگی را دوست خواهید داشت . انرژی‌های جدید یک راه خیلی ساده‌تر برای درمان و همکاری را ایجاد خواهند کرد .

عزیزان ! راهنماهای روح شما به اتاق وارد می‌شوند  . آمدن آنها را به فضای خود خوشآمد بگویید . اجازه دهید که عشق جریان یابد و اتصال یابد و فضایی را برای روح ایجاد کنید . جریان روح را در اتاق احساس کنید ، انرژی‌های کریون را احساس کنید ... کریون قصد دارد تا نقش عظیم‌تری در شفای سیاره ایفا کند . 

به خودتان اجازه دهید که چشمانتان را ببندید ... و نگاهتان را به درونتان بیفکنید . از طریق پاشنۀ پای خود و چاکرای پایه ستون فقرات (base chakra) به مادر زمین اتصال یابید . تصور کنید که مادر زمین در پایین شماست و در میان آن یک قلب صورتی وجود دارد . بگذارید که به این قلب صورتی فرود بیایید . و احساسات خود را مشاهده کنید ، تنفس خود را مشاهده کنید . بگذارید بدنتان ریلکس شود و تنفس خود را مشاهده کنید و عمیقاً به مادر زمین اتصال یابید ... و اجازه دهید که عشق جریان یابد ... در دایره با همسایۀ خود اتصال یابید . اجازه دهید که عشق از طریق قلب شما به هر کسی که در اتاق است ، جریان یابد و عشق را از هر کسی در اتاق دریافت کنید . بگذارید که عمیق‌ و عمیق‌تر با مادر زمین اتصال یابید و از طریق قلبهایتان عمیق و عمیق‌تر با شخص انسانی خود اتصال یابید .

قلب خود را نظاره کنید ؛ آیا باز است یا بسته ؟ آیا انسدادی در قلب شما وجود دارد ؟ قلب خود را نظاره کنید و با قلب خود باشید ... گوش‌های قلبتان اغلب بهتر از گوشهای بدنتان می‌شنوند ، و گوشهای قلب شما همان‌هایی هستند که این پیام را می‌شنوند تا چنانچه شما واقعاً آغاز به این سفر کرده باشید ، از سر شما به قلب شما تغییر مکان دهند . این یک سفر قدیمی است که از هزاران سال تمرین شده است و هر کسی در این اتاق قبلاً حداقل یکبار این سفر را انجام داده است و ما آن را نور راهنمای شما می‌نامیم ، بنابراین می‌توانید مجدداً به یاد آورید که چگونه از سر شما به قلب شما منتقل شده است . هر آنچه بر روی این سیاره آموخته‌اید در سر شما ذخیره شده است اما قلب شما به جهان متصل شده است و همه چیز را می‌داند ؛ هر چیزی که برای دانستن در مورد هر چیزی وجود دارد .

وقت آن است که به قلب خودتان گوش فرا دهید ... بگذارید تا سر شما با قلب شما یکی شود ... و به آرامی ریلکس شوید . در غرب بیش از حد بر ذهن منطقی تأکید شده است ، و در انرژی جدید قلب حکومت می‌کند . شما در یک سفر هستید تا قلبتان را کاملاً باز کنید ، قلب هایتان را کاملاً باز کنید ، در هر زمان قلب خود را کاملاً باز نگهدارید . به منظور انجام این کار شما باید بسیار بسیار نرم شوید . بگذارید تا نرم و آرام شوید ؛ در نرمی و آرامش می‌توانید عشق را احساس کنید . عشق نرم و آرام است و در نمایش پاکی زندگی‌تان ، شما دارید از نرمی و آرامش به هیجان می‌آیید .

چه نرم و چه آرام در انرژی شما به سادگی بسیار جراحت ایجاد شده است . دنیای غرب برای نرمی و آرامش اهمیت زیادی قائل نیست . شبیه یک تضاد است که نرمی و آرامش ، قدرت درونی را تولید می کنید ، اما این یک تضاد است . شما نمی‌توانید فوراً آن را باور کنید اما این چیزی است که شما باید به آزمایش بگذارید . شما باید خودتان را برای انتقال به یک دنیای جدید که هر چیزی نرم و آرام است به چالش بکشید ؛ سختی جزیی از داستان نیست ، نیرو بخشی از داستان است . با نرمی و آرامش نیروی بیشتری را احساس خواهید کرد .

به انرژی‌هایتان اجازه دهید تا نرم‌ و نرم‌تر شوند . ما امشب اینجاییم تا اجازه دهیم تا خود مردانۀ شما شفا یابد . عمیق‌ترین شفا هنگامی رخ می‌دهد که شما نرم‌ترین و آسیب‌پذیرترین را احساس کنید . به خودتان اجازه دهید تا نرم‌تر و آرام‌تر گردید . شما دارید در درون بدنتان عمیق و عمیق‌تر فرو می‌روید . شما عشق ورزیدن به بدنتان را خواهید آموخت و یاد خواهید گرفت تا واقعاً خود را دوست بدارید . این حالت عشق ورزیدن به خود هنگامی اتفاق می‌افتد که اعضای درونی شما یکدیگر را دوست بدارند . شما نیاز دارید تا این اتفاق برایتان بیفتد تا عشق ورزیدن به خود را تجربه کنید .

چه اتفاقی خواهد افتاد در یکی دو سال آینده که اعضای درونی شما شروع به عشق ورزیدن به یکدیگر می‌کنند و شما از این روند در سطوح خودتان تقلید می‌کنید . شما اینجایید تا از جهان ؛ از منظومۀ شمسی خودتان کپی‌برداری کنید . معانی دوگانه‌ای وجود دارد هنگامی که می شنوید "همانطور که بالا همچون پایین " و "همانطور که درون همچون بیرون" . این بدان معنی است که چیزی که در درون شما در حال جریان یافتن است ، شما دارید در بیرون و در جهان فیزیکی خود آن را می‌سازید . معنی دیگر این است که شما یک نمونه از منظومه شمسی دارید که در هماهنگی کامل کار می‌کند و این همان چیزی است که از آن کپی برداشته‌اید . این مدل به شما اجازه می‌دهد تا یک هماهنگی کامل بین خودتان و جهان بوجود آورید ... نه تنها در هماهنگی ، بلکه در همزمانی .

بنابراین بیایید به انرژی‌هایتان اجازه دهید تا بالا و بالاتر بروند ... به خودتان اجازه دهید تا احساس کنید همانند چیزی که در سال 2012 حس خواهید کرد . به خودتان اجازه دهید تا به جهان متصل شوید . تمام آگاهی و هوشیاری خود را در جهان قرار دهید . شما می‌توانید به طور خالص از طریق نیایش این را انجام دهید و احساس کنید که جهان چگونه احساس می‌کند . این به طور خودکار شما را به یک ارتعاش بالاتر خواهد برد ؛ این چنین شما دارید به یک ارتعاش بالاتر می‌روید و ترس ، ناراحتی و خشم شما می‌تواند از همۀ این برطرف شود .

همانگونه که دارید به درون انرژی‌های جهان منتقل می‌شوید ، به احساسات خود اجازه دهید تا بیایند و بروند . اجازه دهید تا احساساتتان بیایند و بروند ... احساسات شما دروازه‌ای هستند به سوی دنیای جدید . با شهامت بیشتر ، شما احساس آنچه را که نمی‌خواهید حس شود را بگذارید برود .

این عزیزان قصد دارند تا ملایم و ملایم‌تر شوند ... انرژی‌های دنیای جدید دارند به دیدار شما می‌آیند و به آرامی شما را به سوی انرژی‌های سال 2012 هدایت می‌کنند . تغییر هرگز آسان نیست ... یک روز شما یک چیز هستید و روز بعد چیزی دیگر . قدم نهادن به پلۀ ناشناخته همیشه دلهره‌آور است . همیشه چیزی وجود دارد تا قدم گذاشتن در ناشناخته‌ها را متوقف کند ، بنابراین آگاه باشید و بگذارید که این ترس‌ها بیایند و بروند . و تنها بدانید که عشق یکی از چیزهایی است که شما بیشترین ترس را نسبت به آن دارید ، و ذات شما از عشق است .

شما وجود دارید تا به ذات خود بازگردید . اگر ما بتوانیم مقایسه‌ای از داستان کرم ابریشم داشته باشیم : موقعی که جوان است بر روی برگهای شاه‌توت زندگی می کند ، می‌خورد و می‌خورد و چاق می‌شود و سپس خودش را با تارهای ابریشمی می‌پوشاند و درنهایت تغییر شکل می‌دهد و پیلۀ خود را ترک می‌کند ... به سوی دنیا حرکت می‌کند ، دنیایی که یک پروانه می‌تواند از فراز گلی به گلی دیگر و یا هر جا که بخواهد برود . انسان هیچ تفاوتی ندارد ، ممکن است زیاد نخورد و چاق نشود ولی از طریق فرایندی پیش می‌رود و تغییر یافتن بسیار انسانی است . این سفری است که شما در آن به سر می‌برید .

تارهای ابریشمی تمثیلی از تمام محدودیت‌ها و آسیبهای والدین شما هستند . بنابراین برای اینکه شما پروانۀ خود را بیرون آورید باید تارهایی را در بیرون از پیلۀ خود بشکافید تا خود حقیقی‌تان را بازیابید ... و خود حقیقی شما مجروح و آسیب دیده نیست ؛ و به دنیای جدید وارد خواهد شد در حالتی از تمامیت و یگانگی ... کاملاً اتصال یافته به جهان ... در یکی شدن با جهان و در همزمانی مطلق با جهان . شما در عشق خواهید بود ، شما در عشق خواهید بود با خودتان و هر کسی که شما را دوست خواهد داشت . شما به موجودی جادویی تبدیل خواهید شد که بین مسیر جادویی بهشت و زمین گام بر می‌دارد .

این سفر شماست ... انجام دادنش بسیار ساده‌تر از چیزی است که گفته شده است . من شکوه‌های شما را می‌شنوم ، "کی این 2012 می‌آید؟" ، "چه رخ می‌دهد ؟" ، " مسئلۀ دیگری که باید دریافت کنم چیست ؟" ، "عمل درونی بیشتر؟" ما همۀ اینها را می‌شنویم ، و تنها می‌دانیم که هر قدم که شما به سوی دنیای جدید بر می‌دارید یک گام نزدیک‌تر می‌شوید ... و شما دارید پیشرفت می‌کنید و دنیایتان را درک می‌کنید و با درک خودتان می توانید جهان را درک کنید و با درک جهان می‌توانید خودتان را درک کنید .

به این دلیل عمل کردن از طریق مسائل خانوادگی اینقدر مهم است که خورشید از انرژی‌های پدران شماست ... پدر شما مجموعه‌ای از انرژی‌های همۀ پدران در خانوادۀ (خاندان) شما می‌باشد . به طور طبیعی اگر پدران شما ضعیف باشند تابش آفتابی در زندگی شما نخواهد بود . چیزی که شما با عمل درونی جستجو می کنید ارتباطی بین خورشید و زمین است . این چیزی است که شما می‌خواهید در درون خود بدان دست یابید ... انرژی خورشید 95% از کل منظومۀ شمسی است .

 

خورشید زمین را نگه می‌دارد ، اما آن را کنترل نمی‌کند ؛ آن به زمین نمی‌گوید که چه باید بکند . خورشید فقط زمین را نگه می‌دارد و آنچه که شما در درونتان جستجو می‌کنید ، همان پدر شماست که مادر شما را نگه می‌دارد . این کل عمل درونی است ؛ هر چیزی که از حالا در مورد آن صحبت می‌کنیم دربارۀ دنیای درون است ، سطوح درونی روح . از اینرو شما می‌خواهید که پدر درونیتان نیرومند باشد و بنابراین او می‌تواند فضا را برای مادرتان نگه دارد تا او داشتن عشق را تجربه کند . پدر درونی شما قوی‌تر از مادر درونی شماست تا به زنانگی او وارد شود . چانچه مادر درونی شما بیشتر در حرکت است و وظایف زنانگی او بیشتر است و پدر درونی را بیشتر دوست دارد ... مادر درونی شما شخصیت زنانگی خود را دوست دارد ، او از زن بودن لذت می‌برد . و مهم‌تر از همه چیز این است که کودک درون از این تجربه می‌آموزد و رشد می کند و فقط یک نسخه از مادر و پدر درونی شماست .

قوی‌تر از پدر درونی شما و قوی‌تر و زنانه‌تر از مادر درونی شما و بزرگتر از فضای رشد کودک درون شماست . این اشتباه را مرتکب نشوید که همۀ انرژی‌های خودتان را روی کودک آسیب دیدۀ خود متمرکز کنید . شفای حقیقی در شفای کل منظومۀ خانواده است ... که این شامل مادر شما و پدر شما و پدربزرگ و مادربزرگ شما و نیای شما نیز می‌شود . دایی و خاله و عمو و عمۀ شما و فرزندان آنها ، مردان و زنان فامیل شما نیز همگی در این بازی نقشی را ایفاء می‌کنند ، و چنانچه شما در این روند تعادلی خدایی و نظمی خدایی را بدست بیاورید ، نیرومند و نیرومندتر می‌شوید و بیشتر و بیشتر به جهان اتصال می‌یابید ... آن فضا را برای خودتان بسازید و به دنیای جدید وارد شوید ... تا تجربه‌ای را که واقعاً از زندگی‌تان خواهانید ، داشته باشید .

عزیزان ! این دانش به صورت راز نگه داشته شده بود . برای هزاران سال تعداد کمی از مردم این راز را آموخته بودند و در حال حاضر رازی بزرگتر از این دانش برای شما وجود ندارد . این دانش را صاحب شوید و اجازه دهید تا این دانش در بدنهای شما جریان پیدا کند . بعضی اوقات برخی از چیزها به سادگی بدست نمی‌آیند و سالها طول می‌کشد تا یک مرد با قدرت تفکر در کل زندگی خود به این نتیجه برسد . شما شریف هستید و با داشتن این دانش به خودتان افتخار می‌کنید . انرژی برای هر کسی در منظومۀ خانوادگی منتقل می‌شود و تنها به یک ضربۀ کوچک شروع کننده نیاز دارد .

برای شما که همگی در اینجا به عنوان شفادهندگانی بر روی این زمین هستید ، این وظیفۀ شماست که تا منظومۀ خانوادگی شخصی خود را جهت تأمین صلح و هماهنگی از طریق بدنهایتان با پیروی کامل از منظومۀ شمسی بدست آورید . چیزی که ممکن بود برای انجام شدن در طول عمر شما اتفاق بیفتد ، اکنون دارد در دو سال آینده اتفاق می‌افتد ... عشق دارد جریان می‌یابد ... عشق از طریق شما به برادر و خواهرتان جریان خواهد افتاد ، به طور مطلق از شما به مادران شما و از مادران و پدران شما ... از شما به فرزندانتان ، به عموها و عمه ها و دایی ها و خاله‌های شما و فرزندان آنها و مردان و زنان خویشان شما . هر چیزی قصد دارد تا به دستور خدایی جریان یابد . عزیزان ! این سفر است .

به انرژی‌هایتان اجازه دهید به بالا و بالاتر صعود کنند به سوی انرژی‌های 2012 . این انرژی هماهنگی است ؛ این انرژی منظومۀ خانوادگی شماست که به فرمان بی چون و چرای الهی جریان می‌یابد . عشق جریان خواهد یافت ... شما حمایت خواهید شد ... شما پشتیبانی انرژیکی از سوی حامیان روحی خود خواهید داشت ، از فرشتگان خود ، و حتی حمایت بیشتری از جانب کریون ؛ انرژی کریون دارد قوی و قوی‌تر به سوی زمین پرتو افشانی می‌کند .

با گذشت سال‌ها ، شفای کامل در جلسه‌ای چند دقیقه‌ای طول خواهد کشید . همه چیز شتاب داده شده است و همه چیز نگه داشته شده است . انرژی را به آرامی حس کنید و به سوی انرژی 2012 حرکت کنید ... پیام کریون را دریافت کنید و در رابطه با مسئلۀ خانوادگی اجازه دهید تا عشق پدر و مادرتان و عشق به دیگران را ببینید . این راز خود دوستی است .

ما می‌دانیم که ما در حال تکرار خود هستیم و ما نمی‌خواهیم که شما این را از یاد ببرید . عشق دارد به سیارۀ زمین می‌آید ، ما وضعیتی گاه موفق و گاه مغلوب را نمی‌خواهیم ؛ ما می‌خواهیم شما کاملاً خالص باشید . ما می‌خواهیم تا با نشانه‌هایی بزرگ بر روی تخته‌هایی افراشته به شما راه یگانگی و تمامیت را نشان دهیم ... به منظور عشق ، صلح و لذت . ما می‌خواهیم این نشانه‌های بزرگ فرستاده شوند تا به شما راه دنیای جدید نشان داده شود .

دو انرژی وجود دارد که در راه شما مقاومت خواهند کرد ؛ آنها انرژی نظامی و King Fisher Wound (کینگ فیشر لقب شاه آرتور افسانه‌ای است که در قرون وسطی به عنوان اولین پادشه انگلستان تاجگذاری کرد و به رشادت و عدالت گستری مشهور بود و در آخرین جنگ خود با شورشیان زخم‌های عمیقی بر می‌دارد و او که از نزدیکی مرگ خود اطلاع داشت دستور داد اکسکالیبور - شمشیر افسانه‌ای او - را به درون دریاچه بیندازند و بی‌درنگ، دستی از آب بیرون آمد و شمشیر را پس گرفت‌. سپس آرتور را سوار قایقی جادویی کردند و قایق ناپدید شد. در آخرین کلماتش گفت به آوالون می‌رود تا زخم‌هایش را درمان کند و شاید روزی بازگردد تا مردمش را رهبری کند- نقل از ویکی پدیا – با این حال متوجه ارتباط شاه آرتور با این گفته‌های کریون نشدم – مترجم) . آزاد شدن این دو انرژی مانند برداشتن سنگ فوقانی پل موجب فروپاشی خواهد شد . شفا به سادگی گرفتن یک آبنبات از یک بچه خواهد آمد .

روزهای کشیدن موی خود و حیرت "چه اتفاقی دارد می‌افتد ؟ ، چرا من نمی‌توانم بدستش آورم و آیا این درست است ؟" تقریباً به پایان خواهد رسید . تا وقتی که این انرژی‌ها در درون شما باشند هیچ چیز درست نخواهد بود ... این راهی است که طراحی شده است . اگر پدر شما انرژی نظامی دارد ، پس مادر شما نیز آن را خواهد داشت؛ هر چیزی در حکم آینه است . این باعث یک فرسایش نیرو بین مادر و پدر درونی شما خواهد شد ... این باعث ناهماهنگی و نقص ارتباطات می‌شود ... در حقیقت این انرژی مواظب برقراری یا عدم برقراری ارتباط نیست ، فقط چیزی را می‌خواهد که خواهان آن است ! این انرژی چیزی را به شما نمی‌دهد ، فقط می‌گیرد . اتاقی برای نرمی و آرامش وجود ندارد ؛ انرژی‌های نرمی و آرامش نمی‌توانند در کنار انرژی‌های نظامی دوام بیاورند . حتی اگر بگوییم که مکانی برای این انرژی نظامی بر روی سیارۀ زمین وجود دارد ، که نمی‌توانیم بگوییم ، این انرژی متعلق به خانوادۀ شما نیست .

هر شوهر یا زنی برای زندگی مشترک خود تصور و یا رؤیایی دارد ؛ و جایی که انرژی نظامی وجود دارد شما می‌توانید رؤیای‌تان را به بیرون پنجره پرت کنید . هر مشکلی ، 100% از هر مشکلی ، می‌تواند بوسیلۀ عشق حل شود . در انرژی نظامی یا در انرژی fisher king wound به هیچوجه هیچ عشقی وجود ندارد .

انرژی نظامی دربارۀ کنترل و انرژی fisher king wound در مورد کنترل مخفی است . کنترل متعلق به این سیاره نیست . خورشید ، زمین و هر چیزی را که به طور کامل در این منظومۀ شمسی عمل می کند را نگه می‌دارد ، هیچ چیز به اشتباه نمی‌رود ... همه چیز در این هماهنگی است ... صلح و هماهنگی . هر مشکلی با عشق حل خواهد شد . همۀ مشکلات در غیاب عشق بروز پیدا می‌کنند .

هیچ عشقی در پایان یک اسلحه کشی وجود ندارد . به هیچوجه عشقی وجود ندارد ، فقط باعث پیدایش مشکلی بدتر می‌شود ؛ تنها به تشدید مشکل می‌انجامد . عشق تنها جواب است . عشق می‌تواند بر هر چیزی غلبه کند . در آفریقای جنوبی این تظاهرات صلح آمیز بود که تغییرات را پدید آورد و نه مبارزات مسلحانه . صلح و عشق بر هر چیزی غلبه می‌کند .

چیزی بی‌باکتر از عشق وجود ندارد . ترس از عشق همیشه می‌تواند وجود داشته باشد ، اما هنگامی که ترس می‌رود شما می‌توانید عشق را احساس کنید ، آن یک دنیای دیگر است ، یک دنیا از ارتباط پایدار و همراه با وجد زیاد ... تبدیل به موجودی جادویی در میان مسیر بهشت و زمین می‌شوید ... آن موجود جادویی یک دوستدار مخلوقات است . عشق  ، در حال جریان یافتن به طور یک ارتعاش بالای همراه با جذبه است .

شما همگی بین 95% و 98% از انرژی‌های 2012 هستید ... به این انرژی اجازه دهید تا بالا و بالاتر برود ... بگذارید تا عشق جریان پیدا کند و ترسهای شما از عشق را بزداید . واگذار کردن . به معنی کنار گذاشتن جنگ افزارهایتان ...دیگر نیازی به جنگ نیست ؛ جنگی که شما در دنیای بیرون خود دارید ، تنها جنگی است که در دنیای درون شما جریان دارد  . کسی که نخست از جنگ کناره می‌گیرد برنده است ... بنابراین بگذارید تا شخص دیگر دور شود و شخص دیگری را برای جنگ کردن با خود پیدا کند . سیمای خود را پاک بگردانید و خدای خود را شکر گویید که آن به پایان رسید .

واگذار کنید تا همیشه پیروز شوید . همۀ شما دارید عمل توقف جنگ درونی را انجام می‌دهید . آن فقط یک زائدۀ انرژی است ، دو قسمت از وجود شما در حال جنگ هستند . شما از جنگ کناره‌گیری می‌کنید و عشق جریان می‌یابد . هیچکس نمی‌تواند از شما چیزی را بگیرد که به شما تعلق دارد ... چیزی که از شماست در شماست ... هر چه عشق بیشتری در قلب خود داشته باشید بیشتر از آن دارید و بیشتر آن از آن شماست .

به خودتان اجازه دهید تا انرژی‌ها را احساس کنید ... چیزی را که احساس می‌کنید شما بوجود آورده‌اید ... و با این انرژی که اکنون شما دارید احساس می‌کنید ، شما دارید زندگی را می‌سازید که می‌خواهید ... زندگی که آرزویش را دارید .

در سال 2010 به سال 2012 خوش آمدید ؛ این انرژی جدید است . موفق باشید و خداوند نگهدار شما عزیزان باشد بنابراین کریون بیرون می‌رود

/ 1 نظر / 22 بازدید
من همانم که هستم

اگه ممکنه مطالب جدید ترجمه شده از کریون بذارید در ضمن سایتتون فیلتر هست