قفلهای ذهنی

  در طول تاریخ همیشه امکان سوء استفاده از نیروهای باطنی وجود داشته از اینرو تکنیکها و فنون مربوط به انرژی‏زایی با حساسیت و دقت زیادی، توسط ماهران علوم باطنی، حفظ و نگه‏داری، و حتی‏المقدور از دسترس عموم افراد دور نگه داشته شده است.

 به همین دلیل انتخاب کارآموزان ماورایی بطور محدود و معدود، و تحت شرایطی سخت و پس از آزمونهای مکرر صورت پذیرفته.

 اطلاعات حساس و فنون کاربردی انرژی‏زایی نیز با دقتی مضاعف همیشه از دید آگاهی عمومی پنهان مانده و به شدّت از آن محافظت شده.

 به همین دلیل اسرار و نکات انرژی‏زایی کمتر مکتوب شده و اساساً سینه به سینه و توسط هر استادی به شاگرد خود انتقال یافته. خطر مکتوب کردن فنون کاربردی انرژی‏زایی به این دلیل است که مکتوبات ممکن است به دست هر کسی بیفتد و بنابراین هر کسی به نیروهای فوق‏العاده باطنی دسترسی پیدا کند.

 با آنکه تعلیم فنون انرژی‏زایی همیشه به کارآموزانی بوده که صلاحیت آنها پس از مراحل متعدد و یا به روشهای روشن‏بینی تأیید شده اما با این حال اساتید علوم باطنی به این نیز بسنده نکرده و تدابیری را برای جلوگیری کارآموزان، از سوء استفاده احتمالی، هر چند به احتمالی ناچیز، در نظر گرفته‏اند.

 از جمله این تدابیر احتیاطی و کنترل‏کننده «قفلهای ذهنی» است. تعلیم دهنده در همان مراحل اولیه تعلیم با رضایت و آگاهی کارآموز، قفلی ذهنی را از طریق انتقال یک پست عمیق (در لایه‏های عمیق آگاهی) به کارآموز می‏دهد. این قفل ذهنی ممکن است قالبی حروفی، عددی یا کلامی داشته باشد. این پست می‏بایست در عمیق‏ترین سطوح آگاهی کارآموز استقرار یابد. جائیکه به هیچ عنوان، کارآموز نتواند به آن وارد شود یا به خنثی‏سازی پست بپردازد.

 وظیفه این پست عمقی، پیشگیری از خطاهای آگاهانه و ارادی، در مسیر استفاده از نیروهای باطنی می‏باشد.

 به این شکل که هرگاه کارآموز بخواهد از توانایی باطنی خود بر خلاف قوانین کاربرد توانایی روحی (مثلاً در مسیر خواسته‏های شخصی) استفاده کند، پست استقرار یافته از عمق آگاهی به سطح آگاهی حرکت کرده و وارد عمل می‏شود. نتیجه نهایی اجرا شدن این پستها، اختلال و توقف ذهنی کارآموز می‏باشد و سلب هرگونه امکان عمل کردن (اصطلاحاً، سیستم را مختل می‏کند).

 قفل ذهنی مانند بمبی است که در زمان معلومی منفجر می‏شود و اگر آن زمان تعریف شده نرسد هرگز عمل نمی‏کند. زمان معلوم وقتی است که کارورز از مسیر حرکتی خود بصورت دانسته و عمدی خارج می‏شود و اصطلاحاً مرتکب خطای عمدی می‏شود. قفل ذهنی شکلی از شرطی‏سازی عمیق ذهنی است. محتوای این پست عمیق شرطی می‏تواند این باشد که مثلاً هر وقت که تو تصمیم گرفتی از توانایی‏ات سوءاستفاده کنی فوراً دچار حملات مغزی یا... می‏شوی. اثراتی که قفل ذهنی می‏تواند بجا بگذارد به توانایی و انتخاب پست‏دهنده بستگی دارد. این اثرات می‏تواند فلج شدن، از دست دادن حافظه، خودکشی، حملات عصبی، سلب اراده یا چیزهای مشابه باشد.

 قفل ذهنی به خودی خود خطری ندارد مگر آنکه قفل باز شود و عمل کند. باز شدن قفل عموماً با خطایی صورت می‏گیرد که شخص بصورت دانسته و عمدی آنرا مرتکب می‏شود. یکی از دلایل این ارتکاب خطا، کم‏باوری کارورز است. دلیل دیگر اعتماد به نفس کاذب و توهم قدرت مطلق می‏باشد که در آن کارورز گمان می‏کند به اوج قدرت نائل شده و دیگر چیزی بر او اثر ندارد...

 این دلایل موجب صدمات زیاد و جبران‏ناپذیری در تاریخ استفاده از فنون باطنی گردیده است.

 در هنرهای ماورایی این ضرورت روشن شده که قفلهای ذهنی حتماً با موافقت و اطلاع کارورز به او منتقل شوند. بعد از توافق کارورز انتقال عملی قفل ممکن است با نظارت کارورز یا بدون نظارت او انجام شود.

 

/ 0 نظر / 30 بازدید