بسط تمازج

این بسط عمل تسخیرات است و آن نیکوترین انواع بسط می باشد و تمازج از باب تفاعل می‎آید اما در اصطلاح ارباب علم جفر از اسمین طالب و مطلوب اعم از آن که اسمی از اسماء الهی باشد و مطالب دنیوی و یا اخروی انجام پذیرد حاصل از بسط تمازج عبارت است از مزاج کردن اسم طالب با اسم مطلوب (یعنی طالب سیرت مطلوب گرفتن و آن شدن) مثال: خواستیم که ارسلان را بسط تمازج نمائیم بنوعی که مطلب العلیم باشد و علیم نامیست از اسماء الهی چنین باید نوشت. ا ا ل رع س ل ل ی ا م ن

می باید دانست که هر جا در اعمال جفری خصوصاً در اعمال که ارباب تمازج است اسم طالب را بر اسم مطلوب مقدم نمایند تا سطر بدست آید.

الا وقتی که مطلوب از اسماء الهی باشد در این حالت اسم اسماء اول باید آید بعد اسم طالب مزاج نمایند.

در عمل بسط تمازج

یعنی امتزاج کردن دو یا چند اسم طالب و بعد مطلوب در صورتیکه آن اسم از اسماء الهی باشد.

باید اسم حضرت حق اول باشد و کرم حق خواهان مطلوب به صورت باطنی و دریافت درجات و امتیازات موجود در مطلوب است و این عمل بغایت قوی و معتبر است و طریقه‎اش چنین است که ببینی خواسته طالب در کدام از نام های اسماء الهی می باشد و چه چیزی را از حضرت حق می خواهد آن اسم را انتخاب نماید.

مثال چنانچه علم خواهد نام علیم را انتخاب نماید و اگر مال دنیا بخواهد غنی برگزیند و علی هذا القیاس فی سایر المطالب و عمل تمازج را انجام دهد.

در تمازج اسمین باید کوچکترین مخرج مشترک را گرفت. مثال طالب ارسلان و مطلوب ذوالجلال و الاکرام تعداد حروف عددد طالب ۶ و تعداد حروف مطلوب ۱۶ می باشد یعنی شانزده تقسیم بر ۶ مخرج مشترک می شود ۲ (یعنی اسم ارسلان باید دوبار نوشته شود و ذوالجلال و الاکرام یک بار (در طالب و مطلوب اگر آیه یا هر مطلب دیگر نیز مدنظر باشد باید حتماً مخرج مشترک گرفته شود و تعداد حروف کم تکرار شود).

طالب و مطلوب را زمام کرده یکی از اولی و یکی از دومی (یک حرف از اولی و یک حرف از دومی) با هم مزاج باید کرد تا یک سطر شوند (اسم مصدر) .

آنگاه تکسیر باید کرد تعداد مصدر و موخر به سطر آخر برسد.

استخراج نام ملائکه عاملان عمل

پس از پیدا شدن خط آخر یا سطر آخر اگر فرد بود پنج پنج و اگر زوج بود چهار چهار ترکیب، و کلمه ساخت، و به پسوند آن کلمه ائیل را افزوده، نام ملائکه عاملان عمل بدست می‎آید.

تذکر: اگر حروف منفصل باشد بصورت ایل پسوند می نویسند و اگر متصل باشد بصورت ائیل نوشته می شود.

استخراج نام اعوان و ارواح عاملان عمل

بگیرید حروف اول و آخر از سطر مزاج را و حروف اول و آخر تکسیر را و آن حروف را ترکیب کرده و اگر زوج باشد چهار چهار و اگر فرد باشد پنج پنج کلمه ساخته و پسوند طیشٍ را به آخرش اضافه کن که اسم خلیفه اعوانست و این خلیفه سید اعوانست.

اما اسماء اعوان از صدر و مؤخرات بگیر بالحاق کلمه هوشٍ نام موکّل اعوان بدست می‎آید.

استخراج قسم از حروف اوتاد اسم اعظم عمل:

استخراج از حروف زمام بصورت اوتاد (یعنی حروف تکراری را از زمام مدعا جدا کرده) از حروفات سطر اول حروف اول و چهارم و هفتم و سیزدهم و شانزدهم الی آخر (یعنی دو در میان جدا می کنیم.)

به روش بسط ترفعی یا عزیزی عمل می کنیم.

تعداد خواندن یا ذکر عمل

قانون همان می باشد که در بسط ترفعی آوردیم باید با همان روش عدد را پیدا و سپس به همان تعداد خوانده شود.

لوح یا تعویذ

حروف را تبدیل به عدد با هم جمع می کنیم و سپس در مثلث یا مربع یا مخمّس، به نوع کار بستگی دارد باید نوشته شود و دور لوح کلمات موکلان و اوتاد و اعوان نوشته شود.

عزیمت: طبق برنامه فصل قبل که در الواح شرح داده شد باید با قرار دادن موکلان و اعوان خوانده شود.

تعداد عزیمت: بستگی به مربع و مثلث و مخمّس دارد از همان قانون باید برای خواندن عزیمت استفاده نمود.

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
سیدعلی

با عرض سلام واحترام خدمت سرکارخانم فرزانه امید واریم خوب وسلامت باشید ,بنده درعلم جفرمبتدی هستم اما دراین را زحمت هم کشیدم اما چون استادی ندارم به نتیجه نمیرسم خواهش میکنم اگر خودتون اطلاعی درمورد تعریف مستحصله میدونید ویا اینکه درجفردهدار درسطرسیزده توضیح بیشتری بدی ممنون میشم . ازطرف برادرشما سیدعلی با تشکر

ارواح کونت که جفر بلدی فقط استاد کپی برداری از سایت های مربوطه و پول وباج دادن به کسانیکه که تو رو الکی و بیخودی بالا ببرند یا علم اوفاق که اجازه استاد یا صاحب نفس میخواد خدا وکیلی اگه بدونی علم اوفاق چیه یا به چه دردی میخوره یا چی هست !