و اما حروف متعلق به هر سیاره و عناصر حروف هر ستاره عبارتست از :

عناصر سیاره ها

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

آتشی

ا

هـ

ط

م

ف

ش

د

بادی

ب

و

ی

ن

ص

ت

ض

آبی

ج

ز

ک

س

ق

ت

ط

خاکی

د

ح

ل

ع

و

خ

غ


در شروع عمل ابتدای دعوت شیرینی و میوه و هر غذایی که موافق طبع نفس عمل دعوت و موافق طبع کواکب او باشد بنهد تا راست آید.

شمس

برنج زرد

شیرینی

میوه های ولایتی

شیرینی خوشبو

دال نخود گلاب

عطر و عسل خالص

قمر

برنج سفید

شکر سفید

شیر خالص

روغن زرد

دوغ ماست

میوه شیرین

گلاب

مریخ

گوشت و نان کباب

برگهای ساک سرخ و هرج

روغن سرشف

دال عدس میوه ترس

خوشبوی تند و تیز

عطارد

برنج و دال مونک

میوه های ولایتی

پسته سبز چهار مغز

انگور و انار

میوه خوشبوی و عنبر

مشتری

شیربرنج زرده تخم مرغ

میوه شیرین

عسل خالص

شهد و شکر نان شیرینی

مشک و گلاب عنبر

زهره

شیربرنج زرده بیضه

لوزیات غیره

حلوای عسلی

دال نخود و برنج

عطر اسکاک

زحل

کچری ماش

کنجد سیاه

بادمجان

میوه های تلخ

عطر گل یخ

در هنگام دعوت باید سفره‎ای انداخته شود و موافق طبع کواکب آن دعوت در سفره گذاشته شود و بعد دعوت انجام دهد.

ای ماه بنی هاشم خورشید لقا عباس/ ای نور دل حیدر شمع شهدا عباس

از محنت و درد و غم ما رو بتو آوردیم/ دست من بیکس گیر از بهر خدا عباس

/ 0 نظر / 8 بازدید