شرح دعای عکاشه

و هر فقیری بخواند غنی شود، هر بیماری بخواند شفا یابد، هر گرسنه بخواند طعام یابد، هر تشنه بخواند سیراب شود، هر غمگینی بخواند شاد گردد، هر مقروضی بخواندقرضش ادا شود ، اگر کسی را حافظه نباشد این دعا را با مشک و زعفران بنویسد و بشوید و بخورد صاحب فهم وحافظه شود، اگر این دعا را بر کفن میت بنویسند حقتعالی به ملایک امر کند که قبر او را روشن گردانند، اگر کسی چیزی گم کرده باشد چهار رکعت نماز بگذارد و در رکعتی بعد از حمد یک مرتبه ( قل هو الله ) را بخواند و بعد از نماز این دعا را بخواند و بعد از نماز سجده کند و حاجت خود بخواهد لبته گمشده پیدا شود. اگر بر دشمن بخواند غالب شود، از برای هر حاجت  و مهمی بخواند بر آورده شود و هر که شک اورد کافر است).

امام علی (ع) فرمودند:(دارنده این دعا در قیامت رویش چون ماه باشدو بی حساب وارد بهشت شود)

پیامبر اکرم (ص) فرمودند:(امت من! هیچ چیز بهتر از خواندن و همراه داشتن این دعا نیست و کسی که این دعا را با خود داشته باشد چون بمیرد، خدا هفتاد هزار فرشته فرستاده طبق های نور که قبر او را روشن کنند و بشارت دهند او را به ایمنی و تا قیامت )

یا محمد(ص)! خدا می فرماید:(من شرم دارم از بنده ای که این دعا را بخواند و من او را عذاب کنم .)

جبرییل عرض کرد : این دعا را بر قائمه عرش خدا به فدرت نوشته اند که هر کس این دعا را بخواند یا با خود همراه کند در زیر عرش هفتاد هزار فرشته ایستاده و هر فرشته بیست سر و هر سر بیست دهان و هر دهان بیست دندان دارد و به هر زبانی خدای تعالی را تسبیح می گویند و ثواب همه ی آن را به بنده دهند و همه ی حاجات او را بر آورند و چون از قبر مبعوث شود هفتاد هزار فرشته می فرستد با طبق هایی از نور که در آن قدحی باشد از شیرینی های رنگارنگ و بر هر طبقی دستاری از نور افکنده باشند و در آن مهری گذاشته اند و در زیر آن مهر نوشته است (لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله ) و مردم تعجب کنند که این امت کدام پیغمبر است؟! گویند این امت محمد (ص) که در دار دنیا دعای عکاشه را خوانده است یا با خود داشته است . این همه ثواب وی است.

جبرییل عرض کرد : یا رسول الله هر که این دعا را بخواند البته بهشت جای اوست و هر که بسیار بخواند ثواب او دو برابر گردد و هر کس بنویسد و با خود داشته باشد ، خداوند با او دو ملک موکل گرداند تا او را از جمیع بلیات و آفات محافظت نماید و ثواب طاعت جمیع انبیاء ، اتقیاء ، ملائکه ، زاهدین ، مردان ، صالحان و زنان صالحه را دارا باشد و در دنیا هر چه را طلب کند به او عطا فرماید).

/ 0 نظر / 140 بازدید