اجنه در تمام ملل به چشم می خوردند و در همه ی اسطوره ها و متون باستانی نام برده شده اند . خدایانی مثل زئوس و هرا و آتنا و ...همگی اجنه ای بودند و هستند که با نامهای دیگری در ایران و هند و بین النهرین و مصر و ...پرستش می شدند (می شوند). این تمدنهای نابود شده همگی به ترویج مسائل جنسی و یه پرستش آلت تناسلی می پرداختند و آثار آنها جتی پس از مسیحیت در مجسمه سازی آنها به وفور به چشم می خورد.


جن در روم باستان :.

اجنه در تمام ملل به چشم می خوردند و در همه ی اسطوره ها و متون باستانی نام برده شده اند . خدایانی مثل زئوس و هرا و آتنا و ...همگی اجنه ای بودند و هستند که با نامهای دیگری در ایران و هند و بین النهرین و مصر و ...پرستش می شدند (می شوند). این تمدنهای نابود شده همگی به ترویج مسائل جنسی و یه پرستش آلت تناسلی می پرداختند و آثار آنها جتی پس از مسیحیت در مجسمه سازی آنها به وفور به چشم می خورد در روم باستان نیر همانند یونان جن رواج داشت

/ 1 نظر / 22 بازدید
رضا

سلام ممنون از زحماتتون فقط میخواستم یکمی به رافضیهای جاهل نصیحت کنید تا بین شیعه و سنی تفرقه نیندازند چون خودشون روی منبر میشیند و عده زیادی دور خودشون جمع میکنند و منبر نشینان شروع میکنند به لعن کردن و فحاشی کردن و تهمت زدن و.... به اصحاب و زنان رسول اکرم و خودشون که جهنمی میشند همانا بیسوادها که نشستند و مزخرفات و سخن چینی ایشان را گوش و تصدیق میکنند هم جهنمی هستند ایا حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و ام المومنین عایشه و حفصه رضی الله عنهم اجمعین که رسول اکرم و حضرت علی بن ابی ظالب کرم الله وجه از انان تعریف کرده درست است که شماها انها را لعن و فخاشیو... کنید ؟ ای منافقان و ای مشرکان و ای صیغه کنان ( .نای رسمی) و ای خمس خوران(دزدی رسمی) هر چیزی که لایق خودتون و جد و ابادتون است به انها نسبت ندهید بی ابروها