طی الارض یا انتقال با جسد فیزیکی.حالتی هست که بعضی ها میتونن با جسم مادی خود به جاهای دور برن و حتی از دیوارها و سقف ها و صندوق های بسته عبور کنند و یا جابجایی و انتقال یک شی رو از مکانی به مکان دیگه در آن واحد .طبق این تعریف طی الارض رو نمیتوان همون( برون فکنی روح)(جدایی و خلع روح از بدن)دانست.حالا اینکه بعضی ها چنین توهمی کردند که برون فکنی همون طی الارض هست.ولی این دو تا با هم تفاوت دارن چون در برون فکنی روح حرکت و جابجایی روح با جسد مثالی (بدن روحی)است.ولی در طی الارض انتقال و جابجایی جسم مادی و فیزیکی هست.به عبارت دیگه در برون فکنی سفر روحی است ولی در طی الارض جسمانی هست.
حالا اینکه بعضی ها میگن طی الارض همون برون فکنی روحه اینه که اونا معتقدند انتقال انسان از یه مکان بعید در یک لحظه با بدن عنصری مادی ممکن نیست.چون با بدن مثالی برزخی(بدن روحی یا اثیری)امکان پذیره.
همین طور که محققان علم روح شناسی گفتن این مساله توجیه مادی و طاهری نداره و نمیتوان آن را با امور مادی تجزیه و تحلیل کرد بلکه باید اینو جزو خرق عادت دانست.یعنی اموری که وقوع آنها از نظر عقلی ممتنع و محال نیست.ولی غیر عادی است. و از همه کس سر نمیزنه.
علمای روحی عامل به وجود آورنده ی این حالت.یعنی انتقال با جسد فیزیکی رو وجود نیروهای مغناطیسی و کهربایی در اعضای انسان میدانند

/ 0 نظر / 25 بازدید