علوم غریبه

* بر عالم عامل این علم لازم استکه؛ همیشه تطهیرو با وضو باشد.

* از کلام کذب، ناسزا وفحاشی با هرکس وهر کجا زبان خود را نگاهدارد.

* ازین علم جز در مسیر الهی و خیر قدم بر ندارد تا ازین علم نفع یابد.

* هر صفحه ای که ازجفر جامع امتزاج کند اگر صفحات آن ممدوح در هر خانه ای باشد اهل آن خانه از مرگ مفاجات و بلای آسمانی محفوظ باشد، و در آن خانه دزدی نخواهد شد. صاحب خانه نزد دیگران باعزت و مُوَقربود.

* در هر خانه ای که کتاب جفر باشد آنشخص همیشه بر مطالب دلی خود خواهد رسید، و هر کس این کتاب را در نزد خود نگاهدارد بشرط آنکه دو بند اول را نیز انجام دهد، که طهارت درون و برون است، آنشخص به مراد خود خواهد رسید.واین از مجربات است وهیچ شک و شبهه ای ندارد.

* هر کس که بیست و هشت حرف جزو جفر جامع را بنویسد و کتاب درست کرده در خانه خود نگاهدارد هرگز زوال و نقصان به دولت و حشمت آن خانه نرسد.

* هرکس صفحات کتاب جفرجامع را هر روز مطالعه نماید، ملازمت او در خدمت حضرت صاحب الزمان علیه و علی آبائه الطاهرین خواهد شد.

* هر کس برای هر امری، مکتوبات این کتاب را هر روز و از اول ورق تا آخر ورق بعد از نماز فجر مطالعه کند و این اسم را تا چهل روزهر روزبخواند و نظر خود را بر اوراق افکند ، پس چهل روز تمام نشده مطلب او هر چه باشد از پرده غیب برآید. و آن اسم مبارک اینست؛

 

             ( یا رَحمنَ کُلّ ِشیَ ً وَ راحِمَهُ وَ رازقِهُ یا رَحمن )  

 

طریقه در علم جفر:

 

تمام علماء، این فن شریف را از جاهل و نا اهل پوشیده داشته اند ولی این عاصی بر آن شدم تا به تحریر آن اقدام نمایم و البته از صاحب علم خواهانم آنرا از دستبرد جاهلان، گمراهان و نا اهلان محفوظ بدارد. انشاء الله

 

علما جفر جواب را ازجفر جامع استخراج میکنند و آنرا جفر کبیر می گویند. و هرکس صاحب فهم و اهل باشد آنرا خوب خواهد فهمید.

بعضی اساتید می فرمایند؛ استخراج از جفر جامع تحریر کردن ابجد است.

ازبیست وهشت حروف ابجد، بیست وهشت جزو برحروف ابجد مقررکرده اند و هر حرفی از یک جزوی منسوبست ، وهر جزو آن بیست وهشت

صفحه است و در هر صفحه بیست و هشت سطر، و در هر سطری بیست و هشت خانه است. و در هر خانه چهار حرف دارد، و تمام صفحات هفتصد و هشتاد وچهار خانه حروف دارد. و تمام صفحات هفتصد وهشتاد وچهار خانه حرف دارد. و تقسیم بیست و هشت جزو بر سبعه سیاره است و هر سیاره از هر اقلیمی تعلق دارد، و از قیاس یک جزو یک اقلیم، وهرصفحهء یک شهر،

و هر یک سطر یک محله است، وهرخانه یک مکانیست ، ودر صفحهء اول

تا خانه اول جفر جامع چهار الف بدین ترتیب ( اااا) می باشد.

صفحه اول ، جزو اول، سطر اول، خانه اول (  اااا )

صفحه اول ، جزو اول، سطر اول، خانه دوم ( اااب)

    ٍ       ٍ        ٍ       ٍ       ٍ        ٍ       ٍ   سوم ( اااج)

    ٍ       ٍ        ٍ       ٍ       ٍ        ٍ       ٍ چهارم( ااا د)

 

و قس علیهذا تا خانه آخرکه چهارغین داردبه این نحو؛ (غ غ غ غ) و اگر کسی بخواهد که تمام جفر جامع را بنویسد باید که با احتیاط تمام بنویسد که در حروف غلطی نباشد و اگر یک حرف از حروف غلط باشد تمام غلط در می آید. و با این علم هیج کاری تمام نخواهد شد مگر آنکه با حضور قلب و توجّه تمام بنویسد و دل خود را پریشان و مشوش نکند.

 

قبل از انجام هر کار باید حروف ابجد را یاد بگیرید واگر یاد دارید مروری بر آن بنمایید. حروف ابجد کبیرکه به حروف جمل نیز مشهور است واعداد منتسب به آن بشرح زیر است.

ابجَد ، هَوَز، حُطی ، کَلَمَن ، سَعفَص ، قَرَشت ، ثخِذ ، ضَظِغ ؛

 

 

   ط

ح

ز

و

هـ 

د

ج

ب

ا

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

ص

ف

ع

/ 1 نظر / 11 بازدید

نمی دونم دیروز مطالب منو خوندی یانه اما چون آدرسی از خودم جانزاشتم دودل بودم .میدونی آخه فکر کردم بااین چیزایی که من پیش بینی کردم برام دردسر ایجاد بشه تیری بود توی تاریکی اما خیلی دوست داشتم همیشه قبل از اینکه واسه کسی اتفاقی بیفته از یه حادثه بد دیگه جلوگیری کنم.به نظر خودم اگه تو یه کشور اروپایی زندگی میکردم افراد بیشتری میتونستن به من کمک کنن البته شاید به این دلیل که دراونجا افراد ی به صورت وسیع تردراین رابطه فعالیت دارن یا به این موضوع بیشتر بها میدن .خلاصه اینکه هنوز درعذابم .نمیدونم چرا خدا قدرتی رو به من داده که نمی تونم از اون استفاده کنم.فاین تذهبون وخدانگهدار.