بر اساس کتب باستانی مصری این اجنه بودند که اساس مصر را بنا نهادند و بعد به مردم تعلیم دانش دادند.
این مسئله با قرآن هم نطابق می کند در آن جایی که هاروت و ماروت و جندین جن دیگر به باد دادن علوم ممنوعه به انسانها می پردازند .

توث نام یکی از این گروه جنیان بود که تعالیم فراوانی از خود به جای گذاشت از جمله کتاب مردگان.
مصریان بت پرست هم در اصل جنیان را می پرستیدند و چون جنیان صورت و شکل خاصی ندارند می توانند به شکلهای مختلف در بیایند و از این رو آنها را خدا تلقی می کنند. شکل آنها را از سنگ و چوب و فلزا ت می سازند و به پرستش آنها می پردازند

/ 0 نظر / 24 بازدید