# اسامی_بعضی_از_اجنه_یهودی_گبری_و_مسیحی_ومسلمان_و_خد
اسامی بعضی از قبایل جن (بنى القماقم ، بنى النعمان ، بنى قیعان ، بنى دهمان ، بنى غیلان )(الشماشقة ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 90 بازدید