# زبان_بند_قوی
ابتدا انگشتان دو دست را مشت کرده،سپس از دست راست از انگشت شست شروع به گفتن حروف :کهیعص میکنیم به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 78 بازدید