بسیاری از اساتید می گویند هر که دعوت و عزیمت خواهد نباید بدون مندل انجام دهد و مندل عبارت از خطی است که فرد به دور خود می کشد یا بر دور سجاده که بر بالای آن باشد یا بر دور بر دور حجره که از اندرون حجره در آن حجره به عبادت و قرائت عزایم مشغول باشد و در این باب هرکسی روشی دارد،بعضی فقط خطی مس کشند و بعضی به آیه ای از آیه های قرآنی عمل می کنند راهی برای آن باز می گذاشتند و برای رفت آمد یا تجدید وضو .بعضی سوره ی ((قل اوحی))را تمام حروف آن را ،حرف به حرف بر دور سجاده رقم زده و از عقب راه ،دوراه گشاده می گذاشتند چنان گشاد باشد بلکه یک حرف را کشیده اند به طریق مدی مستطیل و از سر آن قدم به بالای سجاده نهاده اند و بعضی در کشیدن خط ((کهیعص)) و ((حم عسق)) می خوانند

و موقعی که متوجه مندل کشیدن باشد باید بخواند :

((ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان امنا بسم الله رحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت و تحصنت بلا اله الا الله و اسبحرت بمحمد رسول الله و علیا ولی لله تعززت بالواحد الاحد الصمد الذی لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد،قدرد من ارانی بسوء بلا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم،یا حافظ یا حفیظ یا حافظ یا حفیظ یا حافظ.اللهم و اقیه کواقیه،الولید یا سند من لا سند له،یا ودود یا ودود یا ذالعرش مجید یا فعال یما یرید،اسئلک بعزک الذی لا یظام و یملک الذی لا یرام و بنورک الذی ملاء ارکان عرشک ان تصرف عنی شر الدنیا و الاخره.اللهم صل علی محمد و آل محمد برحمتک یا رب))   

در ضمن گفته اند که این حروفی است که در همه وقت به کار است خاصه در وقت مندل نشستن و فواید بسیار دارد ضمنا این حرز هم است.

/ 1 نظر / 31 بازدید
علی اکبر

درود بر شما بسیار تبریک می گم مطالبتون بسیار خوبه امیدوارم همین طور پیش برید